foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logo

 

Joanna zaproszenie 1

Joanna
Zawadowicz-Mikołaj¬czyk

Urodzona w 1980 roku w Gorlicach. Absolwentka studiów licencjackich (2011-2014) na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni rysunku prof. Doroty Sankowskiej. Studia magisterskie (2014-2016) o specjalizacji malarstwo, ukończyła z wyróżnieniem, w Pracowni Malarstwa Interdyscyplinarnego profesorów Marka Pokrywki, Antoniego Nikla i Marka Olszyńskiego. Uprawia rysunek, głównie suchą pastelą, oraz malarstwo. Interesuje ją przede wszystkim akt jako aspekt tematu dzieła sztuki oraz ogólnie człowiek jako całość, wraz ze swoją fizycznością, przymiotami duchowymi i osobowością.
Uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidualnych. Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, tworzone są w większości na podstawie zdjęć tancerzy w jej ulubionej technice suchej pasteli.