foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logo

 

gok1

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej jest instytucją nastawioną na animację oraz edukację kulturalną społeczności lokalnej .

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskich grup artystycznych.

Prowadzimy zajecie wokalne, muzyczne, plastyczne, taneczne. Podstawowym naszym założeniem jest tworzenie sprzyjających warunków  dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Sękowa.
Chcemy umożliwić rozwój własnych umiejętności, pasji, by Gminny Ośrodek Kultury był miejscem spotkań, integracji mieszkańców.

Jesteśmy dla was.

  Kadra:

Dyrektor - Profesjonalny Animator Kultury: Iwona Tumidajewicz

Instruktor śpiewu i muzyki: Kazimierz Haluch, Mirosław Bogoń

Instruktor zajęć plastycznych: Joanna Zawadowicz - Mikołajczyk

Specjalista ds. turystyki: Iwona Tumidajewicz

Księgowa: Jolanta Jabłczyk

Pracownik obsługi: Alicja Połeć