foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logo

 

Skrzydlata

 

 

• Organizator Konkursu;
• Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej Sękowa 181
• Patronat Honorowy nad Konkursem poproszono Wójt Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch
• Cele Konkursu;
• Inspirowanie do pogłębiania wiedzy o aniołach.
• Nabywanie umiejętności posługiwania się rożnymi technikami malarskimi
• Promowanie kultury wśród młodzieży.
• Kształtowanie świadomości piękna
• Rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania siebie

 

 

Czytaj więcej: KONKURS pt.,,SKRZYDLATY Z SĘKOWEJ’’